Verkeersbelasting berekenen
en hoeveel inverkeerstelling u moet betalen

Verkeersbelasting Verkeersbelasting


U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

Belasting op de inverkeerstelling Belasting op de inverkeerstelling (BIV)


De belasting op de inverkeerstelling of kortweg de BIV wordt geheven op elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één welbepaalde persoon. Met andere woorden, ze geldt ook voor de tweedehands voertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerst maal worden ingeschreven.

Vermindering verkeersbelasting

Vrijstellingen en vermindering verkeersbelasting


Er wordt geen vermindering toegekend op de verkeersbelasting van personenwagens. Op sommige voertuigen betaalt u daarentegen een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting.

Deze voertuigen zijn:
  • oldtimers: auto's ouder dan 25 jaar
  • kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens voor het vervoer van een boot
  • militaire voertuigen uit verzamelingen