VERKEERSBELASTING INVERKEERSTELLING INFORMATIE

Verkeersbelasting direct berekenen!

Verkeersbelasting

U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

Door onderstaande simulatie in te vullen kunt u direct uw verkeersbelasting berekenen!

VERKEERBELASTING SIMULATIE


RESULTAAT


De "bereken verkeersbelasting knop" wordt automatisch actief nadat u alle vragen hebt beantwoord.

Verkeersbelasting wordt volledig toegewezen aan de gewesten en de verkeersbelasting wordt in Wallonië en Brussel geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën, maar vervolgens wel doorgestort naar het respectieve gewest. In Vlaanderen is sinds 2011 hiervoor de eigen Vlaamse Belastingdienst bevoegd. De hoogte van de verkeersbelasting hangt af van het aantal fiscale PK's van de wagen. In de toekomst wil het Vlaamse Gewest de verkeersbelasting meer afhankelijk maken van de mate waarin het voertuig het milieu vervuilt.

Belasting op de inverkeerstelling (BIV)

De belasting op de inverkeerstelling of kortweg de BIV wordt geheven op elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één welbepaalde persoon. De belasting wordt geheven bij elke verkoop van een auto, zowel bij nieuwe voertuigen als bij de aankoop van tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar worden ingeschreven. Herinschrijven van een auto, bijvoorbeeld bij een verhuizing of bij het regelen van een echtscheiding wordt niet belast. In het Frans heet deze belasting "Taxe de mise en circulation" (TMC).

Vrijstellingen en vermindering verkeersbelasting

Er wordt geen vermindering toegekend op de verkeersbelasting van personenwagens. Op sommige voertuigen betaalt u daarentegen een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting.

Deze voertuigen zijn: